您现在的位置是:主页 > 古诗 > 古诗

千秋岁四明赵制置史开府劝乡老众宾酒

admin2023-11-19诗人人已围观

简介千秋岁(四明赵制置、史开府劝乡老众宾酒) 作者:李浙 朝代:宋代 作者介绍 千秋岁(四明赵制置、史开府劝乡老众宾酒)原文 : 鄮峰凝瑞,鄞水浮佳气。 晴景转,花光媚。 碧幢森大

 

千秋岁(四明赵制置、史开府劝乡老众宾酒)

作者:李浙朝代:宋代

作者介绍

千秋岁(四明赵制置、史开府劝乡老众宾酒)原文
鄮峰凝瑞,鄞水浮佳气。

 

 晴景转,花光媚。

 碧幢森大纛,红旆纷千骑。

 相遇处,满城鹤发群仙萃。

 绮席张高会。

 鼍鼓笙箫沸。

 金兽袅,檀烟翠。

 玉山环回座,休惜今朝醉。

 觞再举,清歌共引千秋岁。

 

千秋岁(四明赵制置、史开府劝乡老众宾酒)拼音解读
mào fēng níng ruì ,yín shuǐ fú jiā qì 。

 

 qíng jǐng zhuǎn ,huā guāng mèi 。

 bì zhuàng sēn dà dào ,hóng pèi fēn qiān qí 。

 xiàng yù chù ,mǎn chéng hè fā qún xiān cuì 。

 qǐ xí zhāng gāo huì 。

 tuó gǔ shēng xiāo fèi 。

 jīn shòu niǎo ,tán yān cuì 。

 yù shān huán huí zuò ,xiū xī jīn cháo zuì 。

 shāng zài jǔ ,qīng gē gòng yǐn qiān qiū suì 。

 
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

 

 

很赞哦! ()