您现在的位置是:主页 > 古诗 > 古诗

齐天乐寿贾使三月二十八日生

admin2023-12-07诗人人已围观

简介齐天乐(寿贾使三月二十八日生) 作者:方衡 朝代:宋代 作者介绍 齐天乐(寿贾使三月二十八日生)原文 : 伏以皇祚中兴,笃生元哲。 维岳受命,允协良辰。 同禀天地之清宁,间出山

齐天乐(寿贾使三月二十八日生)

作者:方衡朝代:宋代

作者介绍

齐天乐(寿贾使三月二十八日生)原文
伏以皇祚中兴,笃生元哲。

 

 维岳受命,允协良辰。

 同禀天地之清宁,间出山河之气数。

 仰惟某官,身兼三杰,德盛一夔。

 西清学士之班,选高天下;东方诸侯之长,功冠域中。

 拥百万之貔貅,制三边之狼虎。

 克膺大任,宜受遐龄。

 某辱在万间,尤深鼓舞。

 敬裁一曲,莫尽形容。

 仰祈熏慈,俯加采览。

 皇天眷佑中兴烈。

 维岳共生鸿硕。

 镇抚精神,规恢调度,未数至言长策。

 中原徯望,总万里山河,尽归经画。

 更看旋乾转坤,烦一指麾力。

 胡尘顿消海岱,倚天长啸处,兼惠南北。

 宝镇还朝,圣恩如海,趁得松高华席。

 星辰步峻,看丹凤飞来,趣登枢极。

 □寿齐天,愿齐开寿域。

 

齐天乐(寿贾使三月二十八日生)拼音解读
fú yǐ huáng zuò zhōng xìng ,dǔ shēng yuán zhé 。

 

 wéi yuè shòu mìng ,yǔn xié liáng chén 。

 tóng bǐng tiān dì zhī qīng níng ,jiān chū shān hé zhī qì shù 。

 yǎng wéi mǒu guān ,shēn jiān sān jié ,dé shèng yī kuí 。

 xī qīng xué shì zhī bān ,xuǎn gāo tiān xià ;dōng fāng zhū hóu zhī zhǎng ,gōng guàn yù zhōng 。

 yōng bǎi wàn zhī pí xiū ,zhì sān biān zhī láng hǔ 。

 kè yīng dà rèn ,yí shòu xiá líng 。

 mǒu rǔ zài wàn jiān ,yóu shēn gǔ wǔ 。

 jìng cái yī qǔ ,mò jìn xíng róng 。

 yǎng qí xūn cí ,fǔ jiā cǎi lǎn 。

 huáng tiān juàn yòu zhōng xìng liè 。

 wéi yuè gòng shēng hóng shuò 。

 zhèn fǔ jīng shén ,guī huī diào dù ,wèi shù zhì yán zhǎng cè 。

 zhōng yuán xī wàng ,zǒng wàn lǐ shān hé ,jìn guī jīng huà 。

 gèng kàn xuán qián zhuǎn kūn ,fán yī zhǐ huī lì 。

 hú chén dùn xiāo hǎi dài ,yǐ tiān zhǎng xiào chù ,jiān huì nán běi 。

 bǎo zhèn hái cháo ,shèng ēn rú hǎi ,chèn dé sōng gāo huá xí 。

 xīng chén bù jun4 ,kàn dān fèng fēi lái ,qù dēng shū jí 。

 □shòu qí tiān ,yuàn qí kāi shòu yù 。

 
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

 

 

很赞哦! ()